You are currently viewing שאיבת בורות שומן למסעדות

שאיבת בורות שומן למסעדות

מסעדה היא בית עסק הנדרש להשתמש במפריד שומן לצורך הטיפול בחומרים שומניים. שאיבת בורות שומן מתבצעת אחת לשבועיים ועד לפעם בחודש במטרה למנוע סתימות

מפריד שומן הוא אמצעי שתפקידו לסנן חומרים שומניים הנמצאים בפסולת, טרם הזרמתם לקו הביוב העירוני. בצורה כזו מונע המפריד סתימות ומבטיח פעילות תקינה של מערכת הביוב. שורה ארוכה של בתי עסק בישראל מחויבים בהתקנה של מפריד שומן ובין היתר גם מסעדות. הסיבה לכך היא שבמסעדה משתמשים בחומרים שומניים מגוונים ורבים. מפריד שומן הוא חלק בלתי נפרד ממערכת הניקוז של המסעדה ואחת לתקופה מסוימת יש לשאוב, לפנות ולנקות אותו.

תקנות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה קובעות כי התקנת מפריד שומן בעסק היא תנאי לקבלת רישיון. בנוסף, מסעדה מחויבת לבצע שאיבת בורות שומן אל אתר איסוף מורשה כדי להחזיק ברישיון העסק שלה. השאיבה מתבצעת באמצעות מכשור מיוחד כגון ביובית ומשאבות מותאמות.
שאיבת בורות שומן
כיצד פועל מפריד שומן?

מפריד שומן, או "בור הפרדת שומנים", פועל בצורה פשוטה ועל בסיס מספר עקרונות מפתח:

א. הפרדה בין שומן למים – שפכים שנכנסים לבור מעורבבים עם מים. כאשר הבור מתמלא ומגיע לגובה אחיד, השמן צף על פני המים והמים עוברים אוטומטית לצינור יציאה מהמפריד שיורד עד התחתית.

ב. מפל – המפריד עצמו פועל בצורת מפל. הוא מביא למצב בו מים נמצאים כל הזמן למטה ועולים דרך הצינור כדי לצאת אל מערכת הביוב הראשית.

ג. שאיבת בורות שומן – בעזרת שאיבה חזקה של ביובית ניתן לאסוף את השומן שמצטבר מעל פני המים ולמנוע ממנו לחדור לצינור הכניסה, לגרום סתימות או לייצר נזקים בלתי הפיכים לקווי הביוב במסעדה. את השאיבה מבצעים אחת לשבועיים עד פעם בחודש ובהתאם לפעילות ההזרמה לבור השומן וגודל המפריד.

המיכלית המבצעת שאיבה מפעילה לחץ מים חזק גם כדי לנקות את צינורות הכניסה והיציאה. חשוב לשטוף את דפנות פנים בור השומן, בעיקר כדי למנוע הצטברות של שומנים.

מי צריך להזמין שירותי שאיבת בורות שומן?

שירותי שאיבת בורות שומן ניתנים למגוון רחב של בתי עסק ולא רק למסעדות. הם נפוצים במוסכים, במפעלים, באולמות תעשייה ובמחסנים. לקוחות שירותי השאיבה שייכים למגזר הפרטי והמסחרי והם נדרשים ליצור קשר עם קבלני ביוב מוסמכים. קבלנים מן הסוג הזה מכירים את שיטת העבודה על קווי ביוב ומטפלים בכמויות גדולות של שומנים ולכלוך. שירות השאיבה ניתנים גם באופן קבוע ולצרכי תחזוקה, וגם מסביב לשעון או במקרי חירום של סתימות בצנרת.

לסיכום, מפריד שומן הוא חלק חשוב במסעדות והוא אחראי על תקינות מערכת הביוב. את המפריד מפנים ושואבים אחת לתקופה מסוימת כדי לשמור על רישיון העסק. כדאי לתאם שירותי השאיבה מול קבלני ביוב מוסמכים או אינסטלטורים המספקים את השירות ולברר על הניסיון והכלים העומדים לרשותם.

באדיבות "אור אינסטלציה"- אינסטלטורים בירושלים