You are currently viewing הגברת המודעות להפרעת אכילה כפייתית
Unhappy woman sitting at breakfast table

הגברת המודעות להפרעת אכילה כפייתית

Unhappy woman sitting at breakfast table

יש לא מעט בעיות אשר קשורות לאכילה לא תקינה אשר מוגדרות כהפרעות. אחת מן הבולטות היא אכילה כפייתית. על מה מדובר? אכילה כפייתית מאופיינת באכילה בלתי – סדירה אשר גורמת לנזקים גופניים חמורים. אין להקל ראש בהפרעות מן הסוג הזה, בעיקר בשל העובדה כי הן מוגדרות בתור הפרעות נפשיות לכל דבר. בניגוד למה שנהוג לחשוב, לא רק נערות צעירות סובלות מהפרעות אכילה כפייתית כאלה ואחרות. בשנים האחרונות החלו גם נשים מבוגרות, גברים ואפילו בני גיל הזהב לחוות פגיעה בדימוי העצמי כתוצאה מהשפעות חברתיות ותרבותיות שונות. הדרך היחידה למנוע החמרה ועלייה במספר הסובלים מהמחלה היא להגביר את המודעות.

הגברת המודעות להפרעת אכילה כפייתית באה לידי ביטוי במספר היבטים. ראשית, מחקרים מצביעים על הצורך בהסברים פדגוגיים על המשמעות של הפרעות נפש מן הסוג הזה כבר בין כתלי בית הספר. שנית, יש צורך בהכשרה של אנשי מקצוע המכירים היטב את המחלה ואת ההשלכות שלה. בעוד בעבר נהוג היה להתייחס אל הפרעות אכילה בתור תופעת לוואי של התרבות המערבית, הרי שכיום מדובר על נישה בריאותית הדורשת טיפול משל עצמה.

איך מגבירים את המודעות?

אלו הכלים בהם כדאי להשתמש על מנת להגביר מודעות לנושא של הפרעת אכילה כפייתית:

א. מידע – פיזור עלוני מידע לציבור הרחב עוזר בהגברת המודעות. הוא מפנה את תשומת הלב של המטופלים אל הסכנות וההשלכות של הפרעות אכילה, מעניק פרטים ליצירת קשר עם אנשי מקצוע ומאפשר תקשורת אינטימית ודיסקרטית.

ב. התגייסות – רצוי לגייס כוכבי בידור, מוזיקאים, ספורטאים ואושיות תרבות אחרות לצורך הגברת המודעות. אנשים אלו משפיעים באופן ניכר על הציבור הרחב והם יכולים לעשות את ההבדל הנחוץ והחיוני.

ג. מעקב – אין להסתפק בהגברת המודעות או בהפניית המטופלים למרפאות ייעודיות. יש להמשיך במעקב אחר אחוזים וסטטיסטיקות של הפרעות אכילה כפייתית בקרב הציבור הרחב, בכל הערים בארץ וללא הבדלים בין דת, גזע ומין.

כתיבת תגובה